تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - تغییرات كتاب های زیست شناسی در چاپ 91 نسبت به چاپ 90


تغییرات كتاب علوم زیستی چاپ 91 نسبت به چاپ 90

 

كتاب علوم زیستی چاپ سال 1391،  تغییر كرده است .خلاصه این تغییرات شامل این موارد است :

 

· فصل نگرش علمی : مراحل روش علمی تغییر كلی وشاخه های مهم زیست شناسی تكمیل شده است .

· فصل سلول : همه فصل حذف شده است به جز موضوع  میتوز وسرطان :میتوز به فصل تولید مثل ووراثت قبل از تقسیم میوز و سرطان به فصل 7 جدید با عنوان سلامتی وبیماری منتقل شده وپرسش وتحقیق ص 18و19 حذف شده است.

· فصل تغذیه : تغییر كلی كرده است  :موضوعاتی مثل فیبر گیاهی ؛چربی خوب وبد (بیشتر بدانید ) ؛فعالیت سیب یا چیپس؛تغذیه سالم؛وزن مناسب به آن اضافه شده است .

· فصل بوم شناسی :  ازكتاب چاپ  90 :شكل باكتری ها وقارچ ها عامل پوسیدگی اند ؛تهیه كود گیاهی تا اهمیت پوسیدگی؛ نگهداری غذا ؛ از فعالیت ها ی ص 71و72 ،شماره5  ؛روش های سترون كردن شیر؛ص 82پاراگراف دوم از در هر اكوسیستم تا آخر پاراگراف؛ص 84 ازفعالیت ها شماره 1؛

ص 93پرسش وتحقیق 7و1؛ حذف شده است.

موضوع هیدروژن منبع انرژی (بیشتر بدانید )به فصل بوم شناسی، اضافه شده است.

· نام فصل میكروب ها و... به بیماری وسلامتی تغییر ودراین فصل  موضوع اعتیاد وسلامتی اضافه شده است وپیوست ایدز در انتهای این فصل قرار گرفته است .

· در فصل های دیگر تغییرچندانی وجود ندارد.

گروه زیست شناسی

دفتربرنامه ریزی وتالیف

 

تغییرات كتاب های زیست شناسی و آزمایشگاه 1و2 و زیست پیش دانشگاهی در سال 91

برای دریافت فایل تغییرات كلیك كنید.
برای مشاهده pdf كتاب های درسی در ابتدا فایل زیر (راهنمای نصب كلید...)را دانلود و به دقت مطالعه نمایید. در غیر این صورت قادر به مشاهده pdf ها نخواهید بود.