تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - طرز تهیه معرف های آزمایشگاهی

طرز تهیه معرف های آزمایشگاهی

طرز تهیه انواع معرف ها در آزمایشگاه

۱) معرف بند یکت:( معرف گلوکز است)

طرز تهیه:

۱۷۳گرم نیترات سدیم-۱۰۰گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در ۸۰۰میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس حجم را به ۸۵۰میلی لیتر برسانید.۳/۱۷گرم سولفات مس را در ۱۰۰ میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.

۲) معرف لوگل :(برای رنگ آمیزی )یا محلول ید یدوره

طرز تهیه:

۳گرم بلورید- ۶ گرم ید ید پتاسیم (ید ور پتاسیم)

ید یدپتاسیم را در
۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایی وآنگاه به کمک آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید لازم است محلول مزبور ۲۴ ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.

۳) معرف فهلینگ: ( معرف هیدارتهای کربن)

طرز تهیه:

محلول
A:۶/۳۴گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به ۵۰۰ میلی لیتر برسانید(اگر محلول کدر بود،یکی دو قطره اسید سولفوریکغلیظ روی آن بریزید.)برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.

محلول
B:۷۷گرم سود+۱۷۵گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در ۵۰۰میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند وبه هنگام استفاده شدن به حجم های مساوی با هم مخلوط شوند.

۴) معرف بیوره ( معرف پروتئینهااست)

طرز تهیه:

به یک لیتر محلول سود
۱۰درصد ۲۵ میلی لیتر محلول سولفات مس ۳ درصد بیفزائید.(۳ گرم سولفات مس را به۱۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنید محلول ۳ درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.

۵) معرف بلو دو متیلن:(برای رنگ آمیزی بافتهای مرده است)

طرز تهیه:

محلول ذخیره
۴۸/۱گرم ماده ی خشک را به ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزپروپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت ۱ به ۱۰ رقیق کرد(۱۰میلی لیتر محلول با ۹۰ میلی لیتر آب مقطر)

۶) معرف سودان (برای رنگ آمیزی چربیها)

طرز تهیه:

۵۰ میلی لیتر استون را به ۵۰ میلی لیتر الکل ۷۰ درصد بیفزائید وسپس سودان را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب محلولی ۲/۰درصد فراهم می آید.

۷) معرف برم تیمول بلو:( معرف co۲است)

طرز تهیه:

۵/۰گرم برم تیمول بلو را در ۵۰۰ میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول ۲۰ قطره در یک لوله آزمایش کافی است.

۸) معرف کریستال ویوله (برای استفاده در باکتری شناسی)

طرز تهیه:

۱۴ گرم کریستال ویوله را در ۱۰۰ میلی لیتر الکل ایزو پروپیل ۹۵ درصد حل کنید ومحلول را ۲روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید. این محلول ذخیره است .برای استفاده در باکتری شناسی ، محلول را تا ۱۰ برابر با آب رقیق کنید.

۹) محلول رینگر(برای نگهداری بافتهای زنده)مانند قورباغه

طرز تهیه:

۳/۰گرم کلرید کلسیم- ۲۵/۰گرم کلرید پتاسیم- ۵/۶گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.

پستانداران:موارد زیر را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

۳/۰گرم کلرید کلسیم- ۲۵/۰گرم کلرید پتاسیم ۵/۸گرم کلرید سدیم

۱۰) محلول هم غلظت با خون پستانداران:

۶گرم کلرید سدیم را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.

۱۱) آب دریا(برای نگهداری جاندارانی که ساکن آب دریا هستند)

طرز تهیه:

۴۵گرم کلرید سدیم - ۵گرم سولفات منیز یم ۵گرم کلریدمنیزیم ۲ گرم سولفات پتاسیم هر کدام از این موارد را باید جدا گانه در مقداری آب مقطر حل کرد سپس به همدیگر افزود وبه شدت تکان داد به این محلول بهتر است به مدت ۴۸ ساعت هوا داده شود.

۱۲) معرف استو کارمن:

طرز تهیه:

۴۵ میلی لیتر اسید استیک ۱ گرم کارمن ۵۵ میلی لیتر آب مقطر

روش : کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایی مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید.

۱۳) معرف گیمسا: (برای مشاهده ی گلبولها ی سفید خون)

طرز تهیه:

۳ گرم پودر گیسما را در ۳۵۰ سی سی تا ۳۷۵ سی سی متانول کا ملاً حل کنید سپس ۱۵۰ سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت ۱۲ ساعت در حرارت ۳۷ درجه قرار دهید.

۱۴) محلول کارمن زاجی: (برای رنگ آمیزی بافتهای گیاهی)

طرز تهیه:

۱ گرم پودر کارمن را با ۴ گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر ۱۰۰ سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را ۲۰ دقیقه جوشانده ومدت ۱۲ ساعت آن را بی حرکت می گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.

۱۵) معرف فنل فتا لئین ( معرف بازها)

در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود.

طرز تهیه:

فنل فتا لئین را می توان به نسبت
۵۰ به ۵۰ در آب والکل حل کرد.

۱۶) فرمل ۵ درصد ( ماده ی تثبیت کننده ونگهداری کننده است )

مثلاً برای تشریح چشم گاو وقبلاً باید به مدت
۲ روز در محلول فرمل نگهداری شود.

طرز تهیه: فرمل تجارتی معمولاً ۴۰ درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل ۵ درصد ،۵ قسمت از فرمل تجارتی را با ۳۵ قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول ۵
درصد حاصل شود.