تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - روش‌های نوین تدریس
روش‌های نوین تدریس

معرفی و شرح مختصر کلیه روشهای تدریس برای معلمان و مربیان،شیوه های نوین تدریس برای  افزایش کارایی معلمان و یادگیری بهتر دانش آموزان