تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - کشف گاز گلخانه ای جدید

کشف گاز گلخانه ای جدید

یکشنبه 22 دی 1392 11:41 قبل از ظهر

نویسنده : گروه زیست شناسی شهر تهران

 اثر گرمایشی ماده شیمیایی که "پرفلوروتریبیوتیلامین" (perfluorotributylamine) یا (PFTBA) نام دارد 7 هزار و 100 برابر بیشتر از دی اکسید کربن است.

 PFTBAدارای طول عمر بالایی بوده و از کارایی پرتوافشانی بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه، این ترکیب از پتانسیل گرمایش جهانی بالایی برخوردار است. بنابر محاسبات صورت گرفته، یک مولکول PFTBA در یک بازه زمانی 100 ساله دارای اثر آب و هوایی معادل با 7100 مولکول دی اکسید کربن است.

در حال حاضر، میزان PFTBA اندک بوده، اما می تواند به مدت 500 سال در اتمسفر باقی بماند. این در شرایطی است که امکان جذب دی اکسید کربن توسط جنگل ها و اقیانوس ها وجود دارد. در حقیقت این هشداری برای نوع بشر محسوب می شود زیرا غلظت های بالاتر PFTBA می تواند اثر فوق العاده بزرگی بر تغییرات آب و هوایی داشته باشد. به رغم مقدار اندک کنونی، باید از عدم افزایش آن و مبدل شدن به یکی از عوامل تاثیرگذار در گرمایش جهانی اطمینان حاصل کرد.

غلظت کنونی PFTBA در منطقه تورنتو برابر با 0.18 ذره در تریلیون گزارش شده که در مقایسه با 400 ذره در میلیون دی اکسید کربن بسیار ناچیز است. اگرچه این رقم نسبت به میزان دی اکسید کربن موجود بسیار کمتر بوده، اما نکته مهم کارایی بسیار بالاتر PFTBA بر پایه هر مولکول در تعامل با گرما است. هر مولکول PFTBA به طور مستقل پتانسیل اثرگذاری بر آب وهوا را داشته و به واسطه طول عمر بیشتر، اثری طولانی مدت به همراه دارد.

در شرایطی که دی اکسید کربن همچنان بیشترین سهم را در میان گازهای گلخانه ای به خود اختصاص داده، PFTBA و مواد شیمیایی مشابه آن می توانند تهدیدهای آینده برای محیط زیست محسوب شوند.PFTBA تنها یک نمونه از مواد شیمیایی صنعتی تولید شده توسط انسان است، اما در حال حاضر سیاست و قوانین آب و هوایی برای کنترل تولید، استفاده و یا انتشار آن وجود ندارد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 دی 1392 11:54 قبل از ظهر