تبلیغات
زیست شناسی شهر تهران - حذفیات كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی سال تحصیلی 1392- 1391

حذفیات كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی سال تحصیلی 1392- 1391

دوشنبه 13 شهریور 1391 03:48 بعد از ظهر

نویسنده : گروه زیست شناسی شهر تهران

(بر اساس كتاب چاپ 1390)

 1. فعالیت چگونه می توانید ساخته شدن پروتئین را مدل سازی كنید ؟ (صفحه 27 تا صفحه 29)
  1. بیشتر بدانید لكه گذاری سادرن... (صفحه 36 تا 38)
  2. پاراگراف تهیه نقشه و توالی یابی سایر جانداران (صفحه 45)
 1. فعالیت مدل سازی آزمایش های مهندسی ژنتیك (صفحه 50 تا 52)
 2. فعالیت چگونه می توان كواسروات ها را مدل سازی كرد؟ (از صفحه 63 تا 64)
 3. پارگرافكتاب های دیگر نیز داروین را تحت تاثیر قرار دادند (صفحه 82)
 4. پارگراف داروین سرانجام در سال 1859 اندیشه های خود را منتشر كرد ( صفحه 83)
 5. پارگراف انقراض منجر به جانشینی گونه ها شده است (صفحه 84)
 6. گوناگونی منقار سهره ها (همه صفحه99)
 7. شكل 15-4 (صفحه 100)
 8. فعالیت تجزیه و تحلیل تغییر جمعیت مارمولك ها (صفحه 100و 101)
 9. خود آزمایی صفحه 101
 10. فعالیت رانش ژن را مدل سازی كنید (صفحه 112و 113)
 11. همه صفحه 141(پلی پلوئیدی درگندم)
 12. صفحه 179 از پاراگراف دوم متن  (آزمایشی كه درباره آواز...)  تا آخر متن در صفحه 180
 13. صفحه های 194 ،195،196و 197
 14. صفحه 204پاراگراف سوم تا آخر صفحه (خلاصه واكنش های وابسته به نور فتوسنتز...)
 15. بیشتر بدانید بهداشت و زیست شناسی (صفحه 220)
 16. بیشتر بدانید تخمیر صنعتی (صفحه 223،224،225 و 226)
 17. كشف ویروس ها (صفحه  229 پارگراف اول، دوم وسوم)
 18. رده بندی باكتری ها ، ویژگی های یوباكتری ها ، آركی باكتری ها ، ویژگی های آركی باكتری ها (صفحه های 238، 239، 240)
 19. خود آزمایی صفحه 240
 20. فعالیت تشخیص باكتری های بیماری زا (صفحه 248 و ادامه آن در صفحه 249)
 21. صفحه 259 پاراگراف سوم  از جمله برای این كار دونیمه پوسته از هم جدا می شوند ...تا آخر پاراگراف.
 22. صفحه 263 پاراگراف آخر از جمله تولید مثل غیر جنسی حدودا" تا 70 نسل ادامه دارد تا آخر صفحهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 13 شهریور 1391 03:51 بعد از ظهر